Velikostní tabulky

Naměřené hodnoty porovnejte s čísly ve velikostní tabulce a vyberte vhodnou velikost.